Úvod

o nejlevnějším zdroji energie
Celé lidstvo spotřebuje za vteřinu asi 1013 Joule. Zdá se Vám to hodně? Pak vězte následující! Každou vteřinu vyzáří naše nejbližší hvězda - Slunce přibližně 4x1026 Joulů! Z tohoto obrovského množství dopadne na Zem jen asi 1,8x1017 Joule, což je, jak si lze snadno spočítat, 18 000 krát více, než kolik lidé dnes potřebují.

Tento web má za účel odpovědět na to, jak sluneční energii můžeme získat a získáváme a jak ji lze potenciálně využít.

Slunce aktuálně
(převzato z www.astro.cz)

EIT 304
He II/Si XI 304 nm
80 000 °C
EIT 304
EIT 171
Fe IX/X 171 nm
1 000 000 °C
EIT 171
EIT 195
Fe XII 195 nm
1 500 000 °C
EIT 195
EIT 284
Fe XV 284 nm
2 500 000 °C
EIT 284
zdroje informací    |   odkazy   |   kontakt